Bruksanvisning för inläggssulor med värmefunktion

Har du blivit av med bruksanvisningen? Här hittar du all information om hur du använder dina innersulor med värmefunktion.

Instruktioner för första användningen

Ladda sulorna helt före användning. Klipp sulorna till rätt storlek (se prickade linjer på sulorna) eller ännu bättre, följ omkretsen av dina egna sulor. Var försiktig så att du inte klipper under minimistorleken, annars kommer du att skada värmeledarna (se storlekar).

Så här fungerar inläggssulorna

 1. Tryck på den svarta knappen på baksidan av sulan och bredvid laddningskontakten i 2-3 sekunder för att slå på varje sula
 2. Tryck på PÅ-knappen på fjärrkontrollen, indikatorlampan på fjärrkontrollen tänds en gång, medan de 3 LED-lamporna på varje sula tänds i 3 sekunder. Sulorna värms upp.
 3. Tryck på knapparna “+” och “-” för att justera temperaturen:
  – 1 led på: minimumtemperatur (ca 40 °C)
  – 2 led på: medeltemperatur (ca 45 °C)
  – 3 led på: maximal temperatur (ca 55 °C)
 4. Tryck på AV-knappen på fjärrkontrollen, indikatorn tänds en gång och värmen stängs av.
 5. Du kan stoppa och starta om värmesystemet från fjärrkontrollen utan att vidröra sulan (standby).
 6. Kom ihåg att stänga av dina inläggsssulor efter användning genom att trycka på den svarta knappen på baksidan av sulan och bredvid laddningsuttaget i 2 till 3 sekunder. Obs! Kontrollera om dina sulor är avstängda med fjärrkontrollen (sulans led är släckta = sulorna är avstängda).

Parkopplingsinstruktioner med fjärrkontroll

Fjärrkontrollen är normalt redan ihopkopplad med dina sulor. Om detta inte är fallet, och för att koppla ihop (ansluta) fjärrkontrollen till sulorna, tryck snabbt på ON/OFF-knappen på undersidan av varje sula 8 gånger: alla lysdioder börjar blinka. Inom 2-3 sekunder, tryck på ON-knappen på fjärrkontrollen, parkopplingen görs och alla led blinkar i några sekunder.

Batteri och drifttid

Inlägsssulorna kommer med ett 3,7 V – 1800 mAH invändigt batteri.

Drifttiden kommer att vara ungefär följande (delvis beroende på externa faktorer så som temperaturen utomhus):

 • 40 °C = 8,5 timmar
 • 45 °C = 6,0 timmar
 • 55 °C = 4,0 timmar

Denna tid är ett genomsnitt och beror på yttre faktorer, till exempel temperaturen utomhus.

Försiktighetsåtgärder för användning och underhåll:

 • Vi rekommenderar att du tar ur sulorna och låter dem torka efter varje användning. Se til att torka sulorna helt om de skulle bli blöta. Fodret på sulans ovansida kan tvättas för hand med en borste genom att hålla sulan nedåt så att kretsarna vid hälen inte blir blöta.
 • Slå inte på värmaren under laddning annars kan kretsarna skadas.
 • Använd dem inte vid hälsoproblem eller svag hälsa (hjärtproblem, pacemaker osv.)
 • Lämna inte sulorna laddade utan uppsikt och ladda inte mer än 5 timmar.
 • Använd inte andra laddare än de medföljande laddarna.
 • Detta batteri kan laddas och laddas ur cirka 400 cykler.
 • När de inte används under en längre tid rekommenderas att ladda batterierna var tredje månad för att behålla dess livslängd. Förvara dem på en plats som är äver -20 °C och under 60 °C.
 • Undanhåll dem från eld eller stark värme som kan skada batteriet.
 • Använd dem inte om de elektriska elementen (batteri/krets/värmesystem) har skadats.

Återvinning

Kassera batteriet på samma sätt som vanliga batterier (återvinningscentral, särskild insamlingsplats utsedd av kommunen).

Ladda ner och skriv ut instruktionerna

FRÅGOR?