Bruksanvisning för inläggssulor med värmefunktion

Har du blivit av med bruksanvisningen? Här hittar du all information om hur du använder dina värmesulor med fjärrkontroll.

Användarmanual

Laddning:

 • Innersulorna bör vara fulladdade före första användning
 • Anslut laddaren med USB-kabeln till innersulan och anslut den till eluttaget.
 • Den röda lampan lyser under laddning.
 • Den gröna lampan tänds när laddningen är klar. Detta kommer att ta +/- 3 timmar.
 • Nu är sulorna redo att placeras i skon.
 • Valfritt: Klipp till innersulorna efter behov.

Manuell drift:

 • Tryck en gång på strömbrytaren så slås batteriet på i det högsta värmeläget. Tryck igen för att justera värmelägena. (det finns 3 olika uppvärmningslägen)
 • För att stänga av sulorna trycker du länge på strömbrytaren igen.

Manövrering via fjärrkontroll:

 • Fjärrkontrollen bör fungera omedelbart. Om fjärrkontrollen inte är parkopplad kan du göra det:
 • Tryck och håll in på/av-knappen på sidan av innersulan tills den röda lampan börjar lysa.
 • Tryck kort på on/off igen så att den röda lampan börjar blinka.
 • Tryck på valfri knapp på fjärrkontrollen, indikatorn slutar blinka, parkopplingen är klar.
 • Solarna kan nu enkelt styras med fjärrkontroll.
 • Efter användning kan du stänga av innersulorna med fjärrkontrollen.
 • För att sätta på sulorna igen måste du först trycka på knappen på sidan av sulan och hålla den intryckt i några sekunder.
 • Av säkerhetsskäl är det inte möjligt att slå på innersulorna med fjärrkontrollen. Detta kan förhindra att sulorna oavsiktligt slås på när fjärrkontrollen t.ex. ligger i en byxficka, vilket kan leda till att batterierna laddas ur snabbt och oönskat.
 • Det finns 4 knappar på fjärrkontrollen:
  1. den låga uppvärmningsnivån
  2. medelhög värmenivå
  3. den höga uppvärmningsnivån
  4. Off: för att stänga av systemet.
 • Om innersulorna inte kan manövreras med fjärrkontrollen, kontrollera följande:
  1. Batteriet i fjärrkontrollen är urladdat.
  2. Innersulorna är inte aktiverade för att aktivera systemet. Slå på strömmen. Följ stegen ovan för att göra detta.

Obs!

 • Tvätta eller blötlägg inte innersulorna för att undvika kortslutning.
 • Torka av innersulorna innan du sätter på dem.
 • För att skydda batterierna får sulorna inte förvaras eller användas i miljöer med höga temperaturer.
 • Om sulorna inte används ska de laddas var 3:e månad för att batteriet ska hålla god kvalitet.
 • Avfallshantering: Det inbyggda batteriet och kretskortet ska kasseras i enlighet med lokala lagar och förordningar.
 • Anpassa sulorna till den temperatur som passar dig för att undvika brännskador orsakade av överhettning.

Vad ingår i priset?

 • Ett par uppvärmda sulor PRO eller CLASSIC (inbyggt batteri: 3,7 V – 2000 mAh)
 • Fjärrkontroll
 • 8,4 V dubbel batteriladdare
 • Användarmanual

Uppvärmningstemperatur:

 • Hög nivå: 55-60°C
 • Mellannivå: 45-55°C
 • Låg nivå: 35-45°C

* Uppvärmningstiden beror på flera faktorer, t.ex. omgivningstemperatur och skons tjocklek. Uppvärmningstiden är i genomsnitt mellan 3 och 7 timmar. 3 timmar på den högsta nivån och +/- 7 timmar på den lägsta nivån.

Uppvärmningsområde

Värmeelementet täcker hela framfoten inklusive tårna.

Garanti

 • Garantiperioden för innersulorna omfattar 12 månader från inköpsdatum (om produkten används på rätt sätt)
 • Om sulorna har skurits av kan de tyvärr inte returneras. Om sulorna går sönder efter tillskärningen kan vi reparera eller skicka en ny vara.
Ladda ner och skriv ut instruktionerna

FRÅGOR?