Bruksanvisning till handskar med värmefunktion.

Har du blivit av med bruksanvisningen? Här hittar du all information om hur du använder dina elvärmda handskar.

Instruktioner för första användningen

Ladda de medföljande batterierna helt (+/- 4 timmar) före användning. Ta ut batterierna ur handskarna medan du laddar. När batterierna är laddade kopplar du in batteriet i handsken och placerar dem i de avsedda fickorna. Stäng fickorna så att batterierna inte kan falla ur.

När är batterierna laddade?

Medan batterierna laddas blinkar en röd lysdiod långsamt på batteriet. När batteriet är laddat tänds lysdioden. Batteriet är nu klart för användning.

så här fungerar värmeinställningen

 • Håll på/av-knappen intryckt i drygt tre sekunder för att slå på batteriet. Den röda lysdioden tänds.
 • Redan efter 30 sekunder känner du hur dina kalla händer långsamt värms upp.
 • Tryck 1, 2 eller 3 gånger på samma knapp för att ställa in önskad temperatur.
 • Om du trycker på knappen igen i tre sekunder stängs batteriet av igen.

Hur länge batteriet varar beror på vikla inställningslägen som valts

 • Ett 7,4V 2200 batteri: låg inställning: 6 timmar – medelinställning: 4,5 timmar – högsta inställning: 3 timmar
 • Ett 7,4V 2600 batteri: inställning: 7 timmar – medelinställning: 5 timmar – högsta inställning: 3,5 timmar

Denna tid är ett genomsnitt och beror på yttre faktorer, till exempel temperaturen utomhus.

Försiktighetsåtgärder vid användning och underhåll

 • Koppla ur batterierna omedelbart om du upplever smärta eller obehag.
 • Använd dem inte vid hälsoproblem eller svag hälsa (hjärtproblem, pacemaker osv.)
 • Lämna inte batterierna utan uppsikt och ladda dem inte mer än 5 timmar.
 • Använd inga andra batterier än de som medföljer.
 • Vi rekommenderar att handtvätta handskarna i ljummet vatten (15-30 ° C) för optimal livslängd på handskarna och de elektriska kretsarna. Ta ur batterierna före tvätt. Torktumla inte.
 • Batteriet kan laddas och laddas ur i ca. 400 cykler. När de inte används under en längre tid rekommenderas att ladda batterierna var tredje månad för att behålla dess livslängd.
 • Förvara dem på en plats som är äver -20 °C och under 60 °C.
 • Undanhåll dem från eld eller stark värme som kan skada batteriet.
 • Använd dem inte om de elektriska elementen (batteri/krets/värmesystem) har skadats.

Återvinning

Kassera batteriet på samma sätt som vanliga batterier (återvinningscentral, särskild insamlingsplats utsedd av kommunen).

Ladda ner och skriv ut instruktionerna

FRÅGOR?