Bruksanvisningen strumpor med värmefunktion

Har du blivit av med bruksanvisningen? Här kan du läsa all information om hur du använder dina strumpor med värmefunktion.

Instruktioner för första användningen

Ladda de medföljande batterierna helt (+/- 4 timmar) före användning. Ta ut batterierna ur strumporna medan du laddar. När batterierna har laddats, sätter du i dem igen i de avsedda fickorna. Stäng fickorna så att batterierna inte kan falla ur.

När är batterierna laddade?

Medan batterierna laddas blinkar en röd lysdiod långsamt på batteriet. När batteriet är laddat tänds lysdioden. Batteriet är nu klart för användning.

så här fungerar värmeinställningen

 • Tryck på knappen på strumporna i mer än 3 sekunder för att slå på batteriet. Den röda lysdioden tänds.
 • Redan efter 30 sekunder kan du känna dina kalla fötter långsamt värmas upp.
 • Tryck 1, 2 eller 3 gånger på samma knapp för att ställa in önskad temperatur.
 • Om du trycker på knappen igen i 3 sekunder stängs strumpans batteri av igen.

Hur länge batteriet varar beror på vikla inställningslägen som valts

 • Ett 3,7V 3400 batteri: låg inställning: 6 timmar – medelinställning: 4 timmar – högsta inställning: 1,5 timma
 • Ett 7,4V 2200 batteri: låg inställning: 8 timmar – medelinställning: 5 timmar – högsta inställning: 2 timmar
 • Ett 7,4V 2600 batteri: låg inställning: 10 timmar – medelinställning: 6 timmar – högsta inställning: 3 timmar

Denna tid är ett genomsnitt och beror på yttre faktorer, till exempel temperaturen utomhus.

Instruktioner för parkoppling och användning av fjärrkontrollen (om den medföljer produkten)

För att parkoppla (ansluta) fjärrkontrollen till batterierna, tryck snabbt på knappen på strumpan 8 gånger: den blå och röda lysdioden tänds. Inom 2-3 sekunder, tryck på PÅ-knappen fjärrkontrollen, parkopplingen görs och alla LED-lampor blinkar i några sekunder.

Upprepa proceduren för det andra batteriet.

Tryck på PÅ-knappen på fjärrkontrollen och kontrollampan för fjärrkontrollen tänds en gång medan batteriets 3 lysdioder tänds i 3 sekunder.
Tryck på knapparna “+” och “-” på fjärrkontrollen för att ställa in önskad värme.

Tryck på AV-knappen på fjärrkontrollen och indikatorlampan tänds en gång och värmefunktionen upphör.

Du kan stoppa och starta om värmesystemet med fjärrkontrollen utan att röra batteriet (standbyfunktion).

Försiktighetsåtgärder för användning och underhåll:

 • Koppla ur batterierna omedelbart om du upplever smärta eller obehag.
 • Använd dem inte vid hälsoproblem eller svag hälsa (hjärtproblem, pacemaker osv.)
 • Lämna inte batterierna utan uppsikt och ladda dem inte mer än 5 timmar.
 • Använd inga andra batterier än de som medföljer.
 • Vi rekommenderar att handtvätta strumporna i ljummet vatten (15-30 °C) för optimal livslängden för strumporan och de elektriska kretsarna. Ta ur batterierna före tvätt. Får en maskintvättas eller torktumlas.
 • Batteriet kan laddas och laddas ur cirka 500 cykler. När de inte används under en längre tid rekommenderas att ladda batterierna var tredje månad för att behålla dess livslängd.
 • Förvara dem på en plats som är äver -20 °C och under 60 °C.
 • Undanhåll dem från eld eller stark värme som kan skada batteriet.
 • Använd dem inte om de elektriska elementen (batteri/krets/värmesystem) har skadats.

Återvinning

Kassera batteriet på samma sätt som vanliga batterier (återvinningscentral, särskild insamlingsplats utsedd av kommunen).

Ladda ner och skriv ut instruktionerna

FRÅGOR?