litiumjonbatterier bruksanvisning

Våra uppvärmda strumpor, handskar och kläder levereras med lösa batterier. Dessa är uppladdningsbara litiumjonbatterier. Här kan du läsa viktig information om säker användning av dessa batterier. Felaktig användning förkortar dess livslängd och kan orsaka farliga situationer.

Vad är ett litiumjonbatteri?

Ett litiumjonbatteri är tillverkat av lättmetall och har hög energidensitet (mängd energi per massa- eller volymenhet). Energin skapas genom en reaktion mellan litium och mangandioxid. De är mycket kraftfullare än vanliga batterier och har dessutom mycket längre livslängd.

Det är därför du hittar den i produkter där volym och vikt spelar roll. Inte bara i våra uppvärmda produkter, utan även i din telefon, laptop och batteridrivna verktyg.

De är säkra att använda, men om de skadas eller utsätts för värme eller vatten kan litiumbatterier antändas. Läs därför alltid vår bruksanvisning noggrant för att säkerställa att du använder batterierna på ett säkert sätt.

Vilka batterier medföljer produkterna?

Följande batterier kan levereras med din produkt:

 • Uppladdningsbart litiumjonbatteri 7,4 volt – 2600 mAh
 • Uppladdningsbart litiumjonbatteri 7,4 volt – 3000 mAh
 • Uppladdningsbart litiumjonbatteri 7,4 volt – 5200 mAh
 • Uppladdningsbar jon litium 7 volt – 2600 mAh litium, av märket Volt
 • Uppladdningsbar jon litium 7 volt – 3400 mAh litium, av märket Volt
 • Uppladdningsbar jon litium 7 Volt – 5000 mAh litium, märke Volt

Före första användning:

 • Kontrollera om batteriet är skadat. Ett skadat batteri får inte användas och kan bytas ut kostnadsfritt. För att göra det, kontakta oss på info@heatperformance.com.
 • Ladda batteriet helt före första användning. Använd den medföljande batteriladdaren för detta ändamål.

Under laddning:

 • Under laddning blinkar en röd lampa på laddaren.
 • Batteriet laddas på ca 4 timmar.
 • När batteriet är fulladdat lyser en grön lampa på laddaren.
 • Lämna inte batteriet i laddaren längre än nödvändigt. Ställ vid behov in en timer efter 4 timmar.
 • Om du laddar batteriet till 100% varje gång kan du räkna med 500 laddningscykler.
 • För längre livslängd kan du ladda batteriet till ca 90%. Om du gör detta konsekvent kan livslängden uppgå till 1 000 laddningscykler.
 • Ladda inte batteriet utan uppsikt. Se till att du alltid finns i närheten. Laddningen kan till exempel göras när du arbetar hemma eller när du tittar på TV på kvällen. Ladda aldrig batteriet över natten.
 • Du kan ladda batteriet även om det inte är helt tomt. Detta förkortar inte livslängden.
  Ladda inte batteriet i direkt solljus. Det är bäst att ladda batteriet i rumstemperatur.

Under användning:

 • Var försiktig när du tar av och på dig strumpor/handskar/kläder så att batterierna inte studsar mot golvet. Vi rekommenderar att du först tar på dig strumpor/handskar/kläder och sedan ansluter batteriet. Detta gäller även när du tar av dig strumpor/handskar/kläder.
 • Anslut batteriet till strömkabeln i fickan. Tryck på strömbrytaren i 3-5 sekunder för att slå på produkten med högsta inställning. Tryck på igen för att justera positionen.
 • Använd inte den batteridrivna produkten när du sover.
 • Stäng alltid av produkten omedelbart (eller välj en lägre inställning) om du känner att den börjar bli för varm.
 • Våra batteridrivna produkter bör inte användas av personer som inte själva kan ta på eller av strumpor/handskar/kläder.
 • Låt inte barn använda våra produkter med batterier och förvara dem inte i närheten av barn.

Efter användning:

 • För att undvika långsam batteriladdning rekommenderar vi att du kopplar bort batteriet efter användning. Det räcker alltså inte att bara använda avstängningsknappen efter användning.
 • Vill du tvätta din produkt? Om så är fallet ska du alltid ta ut batterierna först och sätta på locket på nätkabeln. För ytterligare tvättinstruktioner, se våra produktmanualer.

Så här förvarar du batteriet eller batterierna:

 • Det är bäst att förvara batteriet när det är ungefär halvfullt. Ju fullare batteri, desto snabbare börjar det oxidera. Detta begränsar livslängden.
 • Låt inte batterierna ligga framme utan förvara dem säkert i en låda som du placerar på en torr och välventilerad plats.
 • Förvara inte batterier i en metallåda för att undvika kortslutning.
 • Förvara batterierna i rumstemperatur eller något svalare. Inte i närheten av en ugn, inte i direkt solljus, inte i kylskåpet, inte i en fuktig källare. Inte utomhus i ett skjul där frost kan uppstå.
 • Vi rekommenderar att du laddar batteriet minst en gång var sjätte månad för längre livslängd.
 • Lämna in gamla batterier till en insamlingsplats.

Obs!

 • Tappa eller studsa inte batteriet. Om du är osäker, använd inte mer.
 • Sluta omedelbart att använda batteriet om det är deformerat eller skadat. Ett skadat batteri kan antändas.
 • Undvik kontakt med vatten. Kontakt med vatten kan leda till att batterierna antänds. Runt våra batterier finns ett plastskikt som skyddar mot fukt. Ta aldrig bort detta plastskikt!
 • Undvik exponering för värme. Placera aldrig batterierna på en värmekälla, t.ex. ett värmeelement. Placera aldrig batteriet i solen. Om batteriet utsätts för värme kan det antändas.

Garanti och livslängd

Batterierna levereras med 6 månaders garanti, förutsatt att batterierna har använts normalt.

Till våra batterier